This project is read-only.
Project Description
Przykładowy kalkulator liczący indukcyjność poprzez odczyt częstotliwośći obwodu rezonansowego.

Kalkulator liczący indukcyjność cewki z wyników pomiaru częstotliwości rezonansowej, przy podłączeniu kolejno dwóch kondensatorów

Last edited Aug 16, 2012 at 3:47 PM by Miroslaw_Maczka, version 2